УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІї АМАТОРІВ ПОШТОВО-СПОРТИВНОГО ГОЛУБІВНИЦТВА

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Засідання правління УНФ аматорів поштово-спортивного голубівництва

      

Рішення правління УНФ від 16 травня 2020 року

-за дискредитацію та цілеспрямовану деструктивну діяльність проти федерації на протязі останніх двох років, яка ставила під загрозу участь всієї колекції України на міжнародних заходах, а також за неспортивну поведінку- виключити з федерації голубовода п. Космину Р. терміном на 7 (сім) років, включаючи 2020 рік ;

-за свідоме подання своїх результатів з гіршими коефіцієнтами, які всупереч рішень керівництва ставили кращі результати по федерації в незрозуміле становище , а також за неспортивну поведінку- виключити з федерації голубоводів п. Гречух І., п. Цюник П., п. Марців М. терміном на 5 (п’ять) років, включаючи 2020 рік;

-по голубоводах які дали згоду на подання своїх свідомо гірших результатів, але вчасно зрозуміли свою помилку і вибачились за свої дії вирішено-не брати до увага результатів голубів п. Якимець І. та п. Гук С., при формування колекції України, а також для участі її в змаганнях на міжнародній арені голубиного спорту на протязі 2 (двох) років;

-зберегти результати льотів даних голубоводів за 2019 рік.

      Правління вирішило попередити цих голубоводів , що в федерації є єдині Правила і умови змагань, які порушувати не має права ніхто, бо за порушення цих правил та рішень наступним етапом буде виключення з Федерації.

 

Секретаріат УНФ аматорів

поштово-спортивного голубівництва