1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.      Правила проведення змагань з голубиного спорту (далі - Правила) розроблені та затвердженні у відповідності до закону України «Про фізичну культуру і спорт», вимог міжнародної організації із спортивного голубівництва (FCI) та з врахуванням правил проведення змагань у Європейських країнах.

2.      Ці Правила визначають основні засади організації та порядок проведення спортивних змагань з голубиного спорту, що організовуються клубами та осередками через організації спортивного голубівництва, які мають статус Всеукраїнських та являються членами міжнародної організації спортивного голубівництва (далі Всеукраїнська організація).

3.      Організатори та учасники змагань повинні суворо дотримуватись даних правил, за винятком обставин непоборної сили, належним чином встановлених.

4.      Питання та інциденти, не врегульовані даними Правилами, повинні вирішуватись на принципах чесності та етики спорту та на засадах збереження конкурентності, закладених у цих Правилах та з врахуванням міжнародного досвіду.

5.      Організації спортивного голубівництва можуть встановлювати доповнення до цих Правил в частині покращення організації змагань та посилення контролю, але в будь-якому випадку ці доповнення не повинні суперечити даним Правилам та перекручувати їх зміст.

6.      В усіх документах, передбачених даними Правилами, підписи повинні бути ідентифіковані та скріплені печаткою за її наявності.

7.      Змагання проводяться за рахунок засобів клубів, цільових внесків учасників і спонсорської допомоги.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.    Голубник – спеціалізоване приміщення для утримання голубів.

2.    Сезон змагань – період в межах одного календарного року, в якому проводяться змагання спортивними голубами.

3.    Спортивний голуб – селекційно виведений та підготовлений для змагання у швидкості голуб.

4.    Учасник змагань - це голубовод-спортсмен, який виставляє індивідуально голубів на гонку та змагається із свого голубника, координати якого зареєстровані в клубі/осередку, членом якого він є. 

5.    Клуб – об’єднання голубоводів-спортсменів, метою яких є проведення змагань з голубиного спорту. Далі по тексту під значенням слова Клуб мається на увазі також місцеві осередки та об’єднання клубів, якщо інше не визначено самим текстом.

6.    Національні змагання – сукупність офіційних гонок спортивного голубівництва, організованих Клубами, метою яких є визначення кращих голубоводів-спортсменів та їх голубів в Україні.

7.    Національна суддівська колегія – вищий орган суддівства спортивного голубівництва в Україні.

8.    Регіональна суддівська колегія – орган суддівства Клубу. Клуби можуть самостійно змінювати найменування регіональної суддівської колегії у відповідності до своїх статутних документів та положень.

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

1.      Учасником змагань є спортсмен - член Всеукраїнської організації голубиного спорту, яка через клуби та місцеві осередки проводить офіційні змагання із голубиного спорту. Кожен учасник змагань має особистий голубник та індивідуально бере учать у змаганнях спортивних голубів. Як виключення, за рішенням суддівської колегії регіональної організації, учасником змагань можуть також бути:

1.1.   Спортсмени, які змагаються разом з одного голубника. Спортсмени, які мають намір змагатися разом, зобов’язані повідомити про це Клуб до початку сезону змагань, а також вказати ім’я, під яким вони будуть виступати, (н-д.: Іванов-Петров);

1.2.   Спортсмени, які змагаються індивідуально, але з різних голубників. Дане положення застосовується, якщо відстань між голубниками учасника перевищує 25 метрів (1 сек. при швидкості з гонки – 1 500 м/хв.). При цьому для зручності проведення підрахунків в кінці ім’я учасника проставляється порядковий номер або вказується прив’язка до місцезнаходження голубника (н-д.: Петров-1, Петров-2; Петров-Миру, Петров-Східна), аголуби, заявлені в один голубник не можуть переміщатися в інший протягом усього сезону змагань. Такий голубовод  рахується як окремий учасник з кожної фізичної адреси при визначенні кворуму на гонці;

1.3.   Спортсмени змагаються індивідуально із спільного голубника. Допуск спортсменів до участі у змаганнях з одного голубника видається регіональною суддівською колегією. Спортсмени, які змагаються із одного голубника, зобов’язані мати членство в одному і тому ж Клубі. З одного голубника допускається до змагань не більше двох учасників. У разі утримання голубів за однією адресою, власність на кожного голуба повинна бути чітко визначена. Кожен спортсмен повинен подати у письмовій формі до Клубу, до якого він належить, список голубів, якими він володіє. Цей список не може бути  змінений  до початку наступного сезону змагань. Спортсмени не можуть брати участь у змаганнях під одним ім’ям.

2.      Забороняється зміна статусу учасника змагань під час сезону змагань.

 

4. МАРКУВАННЯ ГОЛУБІВ

1.    До змагань допускаються тільки ті голуби, які окільцьовані родовими обручками діаметром 8 мм з унікальним кодом, та які мають документ підтвердження власності (паспорт). Забезпечення спортсменів родовими обручками здійснюється зареєстрованими Всеукраїнськими організаціями, які зобов’язані забезпечити унікальність кодів цих обручок.

2.    Національна суддівська колегія здійснює управління нанесенням регістрів на родові обручки та визначає колір обручки, який відповідає певному календарному року, та який не може повторюватися раніше, ніж через чотири роки.

3.    Управління кільцями у Клубах для голубоводів повинне здійснюватися таким чином, щоб не було можливості повторити ті ж номери кілець у суміжних роках.

4.    З метою попередження шахрайства шляхом дублювання номерів кілець, спортсменам забороняється виставляти на перегони голубів з родовими обручками, які не затвердженні Всеукраїнськими організаціями. Також не допускається додаткове кільцювання голубів кільцями з цифровим регістром.

5.    Голуби, родові обручки яких мають механічні пошкодження металевого ободка та/або не дозволяють прочитати маркування, до гонки не допускаються. Виставлення на гонку голуба з відкритою, ремонтованою або підробленою родовою обручкою, тягне за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності, навіть якщо такий голуб не здійснив призовий політ.

6.    Підтвердженням власності на голуба являється паспорт, який обов’язково видається на усі родові обручки.

7.    Голуби з іноземними кільцями повинні мати оригінал картки власності (паспорт), або заміну, видану Всеукраїнською організацією.

8.    Будь-який спортсмен зобов’язаний підтвердити власність на голуба на першу вимогу керівництва Клубу або Всеукраїнської організації.

 

5. графік змагань.

1.      Усі Клуби зобов’язані подати до Національної суддівської колегії графік проведення змагань до 01 квітня поточного року для старих голубів та до 15 липня поточного року для молодих голубів. У ці ж терміни Клуб подає координати учасників змагань.

2.      Усі графіки повинні бути Затвердженні Національною суддівською колегією та розміщенні на офіційних сайтах Всеукраїнської організації. При затвердженні графіків, Національна суддівська колегія повинна врахувати та попередити ймовірні співпадіння дистанцій, що збігаються в часі при випуску голубів різними Клубами.

3.      Графік обов’язково повинен містити координати точки випуску ± 3 км, щоб забезпечити можливість в будь-який час здійснити перевірку випуску голубів.

4.      При складанні графіку Клуби повинні враховувати необхідність виконання умов попадання в одну і ту ж категорію для усіх учасників змагань та вживати посильних заходів для забезпечення рівних можливостей для виконання вимог мінімальної нальотки для категорії (колонка 6 Таблиці 1).

5.      У разі наміру кількох Клубів проводити спільні випуски голубів, ними подається графік проведення спільних випусків з обов’язковим врахуванням вимог даного розділу.

6.      Гонки дорослими голубами повинні плануватися та проводитися тільки у вихідні дні в період з 20 квітня до 30 липня. У разі несприятливих погодних умов старт гонки дозволяється перенести максимально до понеділка.

7.      У разі непередбачуваних обставин або несприятливих погодних умов, Клуб може перенести гонку на інший вихідний день, попередньо попередивши про це Національну суддівську колегію. Зміни у графіку змагань такого Клубу повинні бути негайно висвітленні на офіційних сайтах.

8.      Членам Всеукраїнських організацій забороняється випускати своїх голубів у день проведення гонки у період з 20 квітня до 15 вересня. Порушення даного пункту тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

 

6.        Подання заявочних відомостей.

1.      Усі учасники зобов’язані подати регіональній суддівській колегії заявочні відомості до 01 квітня поточного року для старих голубів та до 15 липня поточного року для молодих голубів.

2.      Заявочна відомість може надаватись як у друкованому, так і в електронному вигляді на бланках, затверджених регіональною суддівською колегією. Голуби заносяться до відомості у порядку зростання від меншого року до більшого з врахуванням зростання цифрового регістру родової обручки.

3.      За правильність заповнення заявочної відомості відповідальність несе голубовод-спортсмен.

4.      Регіональна суддівська колегія, відповідальна за обробку заявочних відомостей, зобов’язана не пізніше 10 днів надати голубоводу контрольно-заявочну відомість учасника затвердженого зразка із зазначенням Ім’я учасника, адреси, коду учасника, координат та повинна містити всі номера родових обручок. Голубовод-спортсмен повинен перевірити правильність заповнення контрольно-заявочної відомості та повідомити про виявлені помилки протягом 3-х днів з  моменту її отримання.

 

7.    Вимоги для зарахування конкурсу.

1.        Для проведення офіційних змагань Клуб повинен забезпечити мінімум п’ять конкуруючих учасників з не менш, як 3-х голубників з власними координатами. При цьому, якщо в межах адміністративного району уже існує Клуб спортивного голубівництва, такі голубоводи зобов’язані приєднатися до нього. Контроль прийому голубів на гонку та приймання годинників повинно здійснюватись не менш як трьома членами Клубу.

2.        Для виконання умов категорій (див. Розділ 15) Клуб повинен забезпечити кворум учасників, для чого він може об’єднати політ з іншими Клубами. При цьому повинні враховуватися вимоги пункту 5.4.

3.        Клуби, в яких створені осередки, можуть проводити гонки з окремим підрахунком результатів як осередку так і Клубу в цілому. Дана норма застосовується також до офіційно зареєстрованого об’єднання Клубів.

4.        З метою збільшення конкурентності, Клуби можуть додатково проводити спільні випуски. При цьому підрахунок результатів здійснюється окремо для Клубу та спільного випуску. У разі проведення спільного випуску більш ніж 2-х Клубів, комбінація спільного підрахунку між різними Клубами не допускається.

5.        Голуб не може бути зареєстрований до участі в змаганнях під іменами різних власників, навіть якщо мало місце продаж або дарування. Це ж поширюється і на виставки.

6.        Не допускається участь у національних змаганнях голубів з голубодромів та голубників-посередників. Спільний випуск таких голубів з Клубними не допускається навіть на навчально-тренувальний політ.

7.        Допускається заявка голубів, на яких зроблено ставки, на Клубну гонку, якщо такі голуби здійснюють гонку з голубника учасника, та цей учасник є власником даного голуба. В будь-якому випадку така гонка повинна бути передбачена у графіку змагань та не може обмежувати права членів Клубу в участі у ній.

8.        Ці Правила жодним чином не обмежують кількість голубів, які учасник може заявити на гонку.

9.    Голуби, вік яких становить більше 12 років, не можуть виставлятися для участі у змаганнях.

 

 

8. РЕЄСТРАЦІЯ ГОЛУБІВ НА ГОНКУ, КОНТРОЛЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ У КЛІТКАХ.

1.        Реєстрація голубів на гонку проводиться на підставі контрольно-заявочної відомості в спеціально визначених організатором гонки місцях.

2.        Реєстрація голубів здійснюється двома контролерами, які здійснюють контроль відповідності номера родової обручки записам у контрольно-заявочній відомості, цілісність обручки, заносять номер гумового кільця до відомості, здійснюють перевірку відповідності записів у електронному годиннику з номером родової обручки та контрольно-заявочною відомістю. Вірність проведення реєстрації голубів на гонку контролери засвідчують своїм підписом на контрольно-заявочній відомості. Учасник засвідчує правильність оформлення контрольно-заявочної відомості своїм підписом.

3.        Контролерами можуть призначатися тільки голубоводи-спортсмени, які регулярно приймають участь у офіційних змаганнях. Контролери не мають права реєструвати голубів учасника, з яким вони мають партнерські відносини.

4.        Реєструвати власних голубів на гонку учасникам категорично забороняється.

5.        Перед поміщенням голубів у клітку для транспортування, контролери повинні переконатися у її цілісності та надійності закріплення випускних дверцят. У разі виявлення пошкоджень, які не можливо усунути на місці, розміщення голубів у таких клітках не допускається.

6.        Не допускається реєстрація на гонку та розміщення у клітці голубів, які мають симптоми будь-яких інфекційних захворювань.

7.        Голубоводи не мають права без дозволу контролерів самостійно поміщати своїх голубів у клітки.

8.        Клітки для транспортування, до яких поміщений при наймі один зареєстрований голуб, повинні знаходитися у спеціально відведеному місці. Нагляд за цими клітками повинні здійснювати два контролери до моменту завантаження їх на автомобіль. Доступ учасників гонки до місця розташування кліток повинен бути обмежений.

9.        При розміщенні голубів у клітках рекомендується дотримуватися наступних норм заповнення:

·           Не більше 45 голубів на 1 м2 при транспортуванні з однією ночівлею;

·           Не більше 30 голубів на 1 м2 при транспортуванні з двома ночівлями;

·           Не більше 24 голубів на 1 м2 при транспортуванні з трьома ночівлями.

10.    Після розміщення голубів у клітках, вони повинні бути напоєні.

11.    Перед завантаженням кліток на автомобіль контролери повинні переконатися у надійності блокування отворів для посадки голубів у клітку.

12.    Після завантаження автомобіля клітками, член регіональної суддівської колегії зобов’язаний опломбувати механізм відкривання кліток у присутності не менше двох учасників гонки та скласти акт опломбування, де вказується дата, час опломбування, номера пломб та прізвища людей з їх підписами, які склали даний акт. Якщо автомобіль обладнано захищеною дистанційною сигналізацією відкривання кліток та ведеться архів, опломбування можна не проводити. Акт опломбування та архів спрацювання сигналізації повинен зберігатися у Клубі не менше 2-х років, та бути наданий Національній суддівській колегії на першу вимогу.

13.    Після завершення реєстрації голубів на гонку, усі контрольно-заявочні відомості повинні бути поміщенні у конверт, який опечатується та передається члену суддівської колегії Клубу.

14.    Представники Клубів, які офіційно приймають участь у національних змаганнях, мають право здійснювати нагляд за реєстрацією голубів на гонку та складати акт про виявленні порушення не менше як трьома особами. Акт передається до Національної суддівської колегії, яка розглядає дані порушення та визначає міру відповідальності Клубу або окремих його учасників.

15.    При здійсненні перевірки допускається перевірка не більше 1/10 голубів та в будь-якому випадку не повинна тривати більше ніж 30 хв. Перевірка реєстрації голубів Клубу не може проводитися більше, ніж один раз на гонку.

 

9. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ВИПУСК ГОЛУБІВ.

1.        Транспортування голубів здійснюється в спеціально обладнаних клітках, які повинні бути побудовані так, щоб кожен голуб був в змозі отримати доступ до води та їжі, та щоб забезпечувався вільний і безпечний випуск.

2.        Висота клітки не може бути менше ніж 23 см.

3.        Дно клітки повинне бути обладнане решіткою або застелятися картоном, та дезінфікуватися не рідше ніж один раз на три гонки.

4.        Автомобілі повинні бути обладнані таким чином, щоб захистити голубів від атмосферних опадів.

5.        Механізм для відкривання кліток під час перевезення повинен бути захищений від несанкціонованого відкривання.

6.        Автомобіль повинен бути забезпечений водою та кормом.

7.        Під час перевезення голуби повинні бути напоєні по меншій мірі 2 рази за повний світовий день, та хоча б один раз на кормлені починаючи з другої доби. Перед стартом голубам дається тільки вода.

8.        Організатор гонки повинен забезпечити супровід автомобіля конвоїром, в обов’язки якого входить:

·           Годівля та напування птахів у клітках відповідно до вказівок організатора;

·           Випуск голубів у місці, зазначеному головою регіональної суддівської колегії, але обов’язково із дотриманням положення автомобіля, яке забезпечить нормальний догляд за голубами, а також безпечну відстань до будівель, дерев, електричних та телефонних ліній, канав та води, теле та радіо антен;

·           Виконувати вказівки, надані організатором гонки;

·           Фіксування координат місця випуску голубів за допомогою GPS, якщо автомобіль не обладнано GPS-трекером;

·           Співпраця з спостерігачами, наданими організатором;

·           Складання акту випуску голубів, затвердженої Національною суддівською колегією форми, в якому зазначаються координати місця випуску, номера пломб, прізвища конвоїра та наглядачів, дата та час випуску. Акт засвідчується підписами конвоїра та спостерігачів. Даний акт повинен зберігатися у Клубі не менше 2-х років, та бути наданий Національній суддівській колегії на першу вимогу. Якщо автомобіль обладнано дистанційною сигналізацією та GPS-трекером, в акті лише вказується час випуску, географічна прив’язка місця випуску та одночасність відкривання усіх кліток автомобіля.

9.        Пломби, якими опломбовані механізми відкривання кліток, повинні зриватися тільки в присутності не менше, як двох спостерігачів. У разі пошкодження пломби на механізмі, гонка не може бути зарахована до Національних змагань.

10.    Клуби, які офіційно беруть участь у Національних змаганнях зобов’язані, у межах свого регіону, сприяти іншим Клубам у наданні спостерігачів для фіксування випуску голубів цими Клубами. Якщо організатору гонки не вдається залучити спостерігачів з боку інших Клубів, він може залучити до випуску міліцію, пошту, державних службовців або мешканців району, звідки проводиться випуск, але з зазначенням їх контактних даних.

11.    Перед випуском конвоїр та спостерігачі здійснюють огляд кліток на відсутність ознак поломок або злому. Про усі виявленні ознаки поломок або злому повинен бути повідомлений організатор гонки, який приймає рішення, враховуючи обставини.

12.    Випуск голубів з кількох автомобілів повинен здійснюватись тільки після сигналу до випуску. 

13.    Випуск здійснюється тільки з дозволу голови суддівської колегії або відповідального за гонку у телефонному режимі.

14.    Рішення про випуск голубів при несприятливих погодних умовах приймається організатором під власну відповідальність, проте слід уникати випуску голубів у таких випадках:

·         Штормовий вітер;

·         Туман, який не дозволяє побачити горизонт та напрямок сходу сонця;

·         Дим від пожарищ;

·         Сильний дощ, грози;

У разі наявності наведених погодних умов рекомендується перенести старт гонки на певний час або на наступний день. При цьому слід уникати випуску голубів після:

?  09-00 год. при дистанції 550 км. і більше;

?  10-00 год. при дистанції від 400 км. до. 550 км.;

?  12-00 год. при дистанції від 300 км. до. 400 км.;

?  13-00 год. при дистанції від 200 км. до. 300 км.;

?  15-00 год. при дистанції від 100 км. до. 200 км.;

Дані рекомендації не стосуються гонок, пізніший час випуску яких був запланований заздалегідь.

Якщо погодні умови не покращаться на наступний день, гонку слід відмінити.

16.  Допускається скорочення дистанції для випуску у випадку несприятливих погодних умов або поломки автомобіля. Про такий випадок Національна суддівська колегія повинна бути повідомлена до моменту офіційного старту гонки.

 

10. ГОДИННИКОВА КОМІСІЯ.

1.        Порядок призначення годинникових комісій та можливість суміщення з обов’язками контролерів визначаються Клубами самостійно.

2.        Годинникова комісія спільно із Регіональною суддівською колегією визначає час та місце старту та зупинки годинників. Не дозволяється здійснення більше 2-х контрольних відбиттів у Клубі під час старту годинників та 2-х контрольних відбиттів при зупинці годинника.

3.        Завдання годинникової комісії при регулюванні годинників:

3.1.   Огляд годинників перед їх закриттям;

3.2.   Підписання і перевірка правильності встановлення стрічки;

3.3.   Пломбування годинників;

3.4.   Контроль та оголошення стартового сигналу за супутниковим чи радіосигналом.

4.        Робота годинникової комісії під час здачі годинників:

4.1.   Контроль і оголошення сигналу до зупинки годинників. При цьому година має бути повна (н-д. 13-00).

4.2.   Контроль цілісності пломбування, віконечка відображення відбитку і циферблату.

4.3.   Контроль стрічок, занесення на стрічку часу повернення з гонки, номера гумового кільця та відповідність номеру родової обручки.

5.    Годинникова комісія відповідає за правильну синхронізацію супутникового годинника з електронним годинником, як під час реєстрації голубів, так і під час прийому годинника.

 

11.Годинники.

1.        Реєстрація часу повернення голубів з гонки здійснюється за допомогою спеціального механічного або електронного годинника.

2.        Рекомендується купувати годинники тих моделей, які вже використовуються у Клубі.

3.        При придбанні голубоводом годинника, модель якого не використовувалась раніше в Клубі, голубовод зобов’язаний надати годинниковій комісії Клубу інструкцію на українській або російській мові. Без надання інструкції використання такого годинника не допускається.

4.        При використанні електронних годинників, дозволяється застосування лише електронних кілець рекомендованих виробником для даного типу годинника.

 

11.1. Механічні годинники.

11.1.1. Установка годинників.

1.        Кожен Клуб встановлює власні вимоги для установки номеру ДЕНЬ на циферблаті.

2.        Кожен учасник самостійно встановлює час пуску годинника та перевіряє його справність.

3.        Учасник повинен записати на стрічку своє Прізвище, Ім’я, номер та дату гонки, після чого передати годинник члену годинникової комісії.

4.        Член годинникової комісії відповідає за перевірку годинника кожного учасника, а саме наявність номеру та дати гонки, ім’я учасника, правильність встановлення часу та дня. Також звертається увага на сліди втручання до механізму годинника. Після перевірки член годинникової комісії ставить свій підпис та штамп (за наявності) на стрічці та пломбує годинник свинцевою або пластиковою пломбою. Якщо пломба номерна – номер пломби заноситься до контрольно-заявочної відомості.

5.        Пуск годинників повинен здійснюватись тільки в повну годину (н-д. 13-00). Сигнал точного часу може бути прийнятий як з супутника, так і з місцевої радіохвилі.

6.        Після пуску усі годинники учасників гонки повинні залишатися на столі до моменту перевірки членом годинникової комісії, який перевіряє відповідність відбитого часу встановленому на циферблаті, факт пуску самого механізму та положення комірки у лунці, яка повинна стати на перше передбачене виробником місце для здійснення констатування голуба.

7.        Годинник вважається несправним, якщо лунка не стала в положення готовності і стрічка не перемістилась пропорційно. Якщо отвір у лунці через неправильне положення після пуску дає можливість помістити гумове кільце зразу у дві комірки, такий годинник також не дозволяється використовувати.

8.        Опломбовані годинники, пуск яких не відбувся з невідомих причин, передаються власнику з ціллю підготовки до повторного пуску цих годинників. При відкритті таких годинників необхідно пересвідчитись, що дірки на стрічці були вибиті з причини відкриття годинника та знаходились перед показником контрольного відбиття; також після закриття годинника та натягнення годинникової стрічки контрольне відбиття разом з дірочками на стрічці повинно бути видно в боковому склі вікна.

 

11.1.2.  Констатування та контрольне відбиття.

1.        Кожне гумове кільце повинне поміщатися до спеціальної капсули, за винятком тих годинників, використання капсул в яких не передбачено виробником.

2.        Капсули можуть бути розміщені в отвір будь-яким кінцем вгору. Проте розміщення капсули відкритою стороною доверху не рекомендується, оскільки гумове кільце може випасти під час відбиття або спричинити заклинення годинника.

3.        У комірку годинника учасник має право розмістити лише одне гумове кільце для констатування прильоту голуба.

4.        Відбиття без поміщення гумового кільця до комірки годинника не є підставою для анулювання гонки. Відбиття часу, яке відповідає цій комірці, повинне бути викреслене із стрічки.

5.        Останню комірку барабану потрібно залишати вільною для можливості здійснення контрольного відбиття, якщо інше не передбачено виробником.

6.        У випадку поміщення до комірки годинника «Чужого" гумова кільця (голуб не був заявлений на гонку, або чужий голуб зайшов до голубника), воно ігноруватиметься і відбиток часу для відповідної комірки викреслюються на стрічці. 

7.        Гумові кільця, які не повністю закриті у комірці годинників, які не потребують капсул, повинні бути дискваліфіковані і час який відповідає цій комірці викреслюється на стрічці.

8.        Будь-яке втручання в механізм годинника або його роботу під час гонки тягне для учасника дискваліфікацію.

9.        Вимоги щодо використання капсул в годинниках:

·          Benzing Comatic- всі моделі можуть використовуватись як з капсулами так і без.

·          S.T.B. – Щоб використовувати цей годинник без капсул, він повинен мати «Континентальну кришку". Це тверда, важка кришка, тільки з одним віконцем і яка закриває всі решту комірок. Цей годинник може також використовуватись і з капсулами.

·          BENZING (Дерев’яний корпус 1, 2, 2A) – Усі моделі вимагають використання капсул.

·          BENZING PALOMA – всі моделі можуть використовуватись як з капсулами так і без.

·          BENZING QUARTZ (Пластиковий корпус 126, 261, 301) – використовуються без капсул.

·          BENZING COMPUTER CLOCK – всі моделі можуть використовуватись як з капсулами так і без.

·          BENZING JUNIOR (T-3 Model)  Є дві моделі Junior T3 Models, одна з пружинним відкидним вічком і друга без. Тільки моделі, які обладнанні пружинним відкидним вічком, можуть використовуватись без капсул.

·          HEIRMAN – всі моделі можуть використовуватись як з капсулами так і без.

·          LA LEDOISE – барабан повинен бути обладнаний тригером або слайдером у верхній кришці, щоб можна було використовувати без капсул.

·          PLASACHAERT – Усі моделі вимагають використання капсул.

·          JUNDES – Усі моделі вимагають використання капсул.

·          TOULET – Усі моделі вимагають використання капсул.

·          ISGUS – Усі моделі вимагають використання капсул.

·          RACE MASTER – всі моделі можуть використовуватись як з капсулами так і без.

·         EASY WAY – Усі моделі вимагають використання капсул.

9.        Контрольне відбиття годинників здійснюється голубоводом за сигналом члена годинникової комісії тільки у повну годину. Не допускається здійснення більше двох контрольних відбиттів по Клубу.Сигнал точного часу може бути прийнятий як з супутника, так і з місцевої радіохвилі. Після контрольного відбиття годинники повинні залишатися під наглядом годинникової комісії.

 

11.1.3.  Читання стрічки.

1.        Перед відкриттям годинника член годинникової комісії повинен переконатися в цілісності пломби, відсутності слідів спроби відкрити годинник, цілісність оглядових віконець циферблату та відбиття стрічки. У разі виявлення порушення цілісності, про це негайно повідомляється регіональна суддівська колегія.

2.        Учаснику забороняється особисто відкривати годинник під страхом дискваліфікації гонки.

3.        Після видалення стрічки, вона повинна перевірятись на наявність отворів (окремі моделі годинників відкриття фіксують за допомогою спеціальних позначень на стрічці), які вказують на закриття та відкриття годинника. На стрічці повинно бути тільки два отвори і всі відбиття часу мають розміщатися між цими отворами. Будь-який інший отвір між цими отворами вказують, що годинник відкривався під час гонки, яка має бути дискваліфікована. Якщо немає впевненості у правильному розташуванні отворів, годинникова комісія може виконати тест із стрічкою, для чого потрібно на чистій стрічці здійснити пуск, кілька відбиттів та відкрити годинник. Отриманий результат звіряється із стрічкою, щодо якої виникла підозра.

4.        Порядок читання відбитків на стрічці:

·      Знайдіть відмітку часу, який відповідає пуску (він же перший відбиток) та напишіть «ПУСК ** год. ** хв.». Це час, коли був запущений годинник.

·      Наступний відбиток буде часом першого голуба. Пишемо на цьому та на подальших відбитках часу констатування голубів час, який відображений на відбитку «година:хвилина:секунда». Якщо відбиток хвилинної стрілки знаходиться між двома поділками, читати менше число. Якщо відбиток секундної стрілки знаходиться між двома поділками, читати більше значення.

·      На останньому відбитку, час на якому відповідає часу контрольного відбиття ставиться надпис «СТОП» та відмічається написами «СПІШИТЬ» або «ПІЗНИТЬ» в залежності від різниці часу відбитку з фактичним часом контрольного відбиття. Різниця часу також записується на стрічку. Якщо відбиток хвилинної стрілки знаходиться між двома поділками, читати менше число. Якщо відбиток секундної стрілки знаходиться між двома поділками, читати менше значення. Приклад запису: «СТОП, ПІЗНИТЬ 2 хв. 33 сек.»

·      При обчисленні результатів, для годинників, які спішать, буде зарахований час констатування голуба без віднімання різниці ходу годинника; які відстають, буде доданий час, на який він відставав. Годинники, хід яких відрізняється від фактичного більше ніж 5 (п’ять) хвилин на добу, будуть каратися (див. пункт  11.1.4.1).

5.    Перевірка гумових кілець:

·      Гумові кільця повинні діставатися із барабану з однієї комірки на раз. Кожний номер гумового кільця зчитується та записується на стрічку, починаючи з першого відбитку констатування часу прильоту. Кожне зчитане гумове кільце поміщається назад до комірки, з якої воно було видалене (і капсули, якщо вони використовуються). Це необхідно для усунення помилки, якщо така сталася, або для проведення повторної перевірки.

·      Виписані номери гумових кілець звіряються із записами у контрольно-заявочній відомості, до якої переноситься час, відбитий на стрічці та який відповідає номеру цього гумового кільця.

·      Номер родової обручки, який відповідає номеру гумового кільця, записаного на стрічці, записується на відбитку часу цього голуба.

6.        До контрольно-заявочної відомості обов­­­­’язково також заносяться час пуску та зупинки годинника, час на який годинник пізнить/спішить.

7.        Стрічки повинні зберігатися в учасника протягом двох років та надаватися Національній або регіональній суддівській колегії на першу вимогу. Не надання стрічки суддівській колегії тягне за собою скасування результатів гонки.

 

 

 

11.1.4.  Несправності.

1.        Годинники, хід яких відрізняється від фактичного більше ніж 5 (п’ять) хвилин на добу, повинні бути дискваліфіковані.

2.        Якщо годинник вийшов з ладу під час гонки, такий учасник має право констатувати приліт своїх голубів у годиннику іншого учасника з його дозволу. При цьому власний годинник такий учасник не вправі відкривати до моменту огляду його членами годинникової комісії. Якщо годинникова комісія не виявить факту спроби втручання учасника у роботу годинника, така гонка буде йому зарахована, а у контрольно-заявочній відомості ставиться відмітка про місцезнаходження стрічки у іншого учасника.

3.        Якщо годинник вийшов з ладу до початку гонки і час дозволяє перезапустити його, такий учасник може звернутися з таким проханням до годинникової комісії. Якщо годинникова комісія має змогу перезапустити годинник учасника, вона повинна повідомити про цей випадок та процедури, які були дотримані, Регіональну суддівську колегію.

4.        Якщо в учасника годинник вийшов з ладу під час прибуття голубів, регіональна суддівська колегія може дозволити відкрити такий годинник іншому учаснику змагань, який не має партнерських відносин з даним учасником, щоб дати змогу мінімізувати втрати часу шляхом констатування в інший годинник. Несправний годинник повинен залишитися в учасника, який відкрив годинник до моменту огляду його годинниковою комісією.

5.        Якщо стрічка замащена чорнильними плямами, відбитки не чіткі або мають накладення, що не дозволяє встановити час, такий годинник дискваліфікується.

6.        Якщо на стрічці частково присутні плями і відбитки між отворами можливо прочитати, то вона повинна бути прийнята.

7.        Якщо в годиннику закінчилася стрічка, такий годинник повинен бути дискваліфікований.

8.        Кожен член годинникової комісії повинен докладати максимум зусиль, щоб включити в протокол усі відбитки часу, якщо вони читаються.

9.        У разі наявності доказів маніпулювання з годинником, такий учасник повинен бути щонайменше дискваліфікований у цій гонці.

10.    Не дозволяється використання годинників, які були модифіковані по відношенню до вихідних технічних даних виробника. Примітка: щоб визначити факт модифікації, потрібно взяти завідомо не модифікований годинник цієї ж моделі та порівняти.

 

11.2.  Електронні системи.

1.    Електронна система – це сукупність електронних пристроїв (електронний годинник, антена, клубна антена, блок живлення і ін..), які використовуються для реєстрації прильоту голубів.

2.    Типиелектронних систем констатування часу прильоту голубів, які дозволяється використовувати у тому чи іншому Клубі, визначаються самими Клубами. Такі системи повинні забезпечувати максимальний захист від втручання та генерувати секретний код змагання.

3.    Клуб може встановлювати власні обмеження щодо використання електронних годинників. Зокрема вимагати від усіх його членів використання годинників однієї моделі чи виробника.

4.    Клуб не має права вимагати від усіх його членів використання електронних систем.

5.    Не допускається використовувати електронні годинники, модифіковані по відношенню до заводських технічних вимог. Всі електронні годинники повинні мати не пошкоджені заводські системи безпеки, такі як пломби, голограми, гвинти. Якщо пломба або гвинти кріплення пошкодженні або відсутні, годинник має бути дискваліфікованим.

6.    Організатор гонки повинен забезпечити безпеку клубних антен (матриці) під час проведення змагань. Використання та експлуатація матриць дозволяється тільки членами годинникової комісії.

 

11.2.1.  Кошування.

1.        Перед початком сезону змагань учасник повинен надіти на голубів електронні кільця, які повинні залишатися на цьому голубі до кінця сезону змагань. Виняток може складати вихід з ладу електронного кільця або зняття голуба із змагань до кінця сезону. В такому випадку учасник повинен попередити годинникову комісію про заміну електронного кільця.

Електронні кільця повинні надійно бути закріпленні на кожному голубі.

2.        Член годинникової комісії, перед початком першої гонки сезону та після кожної зміни у списку голубів, здійснює друк списку усіх введених голубів у годиннику. Даний список зберігається у Клубі до кінця сезону змагань.

3.        Птахи можуть бути додатково введенні до годинника в будь-який час. При цьому список голубів з пам’яті годинника повинен повторно роздрукуватись.

4.        Кошування голубів учасника без надання члену годинникової комісії контрольно-заявочної відомості не допускається.

5.        Перш ніж приступити до кошування голубів учасників, член годинникової комісії повинен переконатися, що супутниковий годинник спіймав сигнал супутника та відображає правильний час. Супутниковий годинник повинен перезавантажуватись перед кожною гонкою. Не допускається кошування голубів із ручним введенням часу.

6.        У виняткових випадках, з дозволу регіональної суддівської колегії, допускається вводити в гонку електронні системи, час яких відрізняється від Київського через відсутність у годиннику регіональних установок для України. При цьому різниця в часі таких систем обов’язково повинна бути кратною одній годині. В контрольно-заявочну відомість повинен заноситись час, який відповідає Київському та робитись відмітка про поправку часу для правильного відображення часу прильоту.

7.        Кошування голубів здійснюється членами годинникової комісії, які звіряють відповідність родової обручки голуба записам у електронному годиннику та контрольно-заявочній відомості, проставляють порядковий номер кошування у графі «номер контрольки» контрольно-заявочної відомості.

8.        Якщо номер голуба, який відображається годинником не відповідає номеру родової обручки або контрольно-заявочній відомості, такий голуб має бути дискваліфікований.

9.        Після кошування усіх голубів, друкуються усі дані. Роздруківка прикріпляється до контрольно-заявочної відомості та може слугувати резервним документом у разі потреби.

10.    Роздруківка підписується членом годинникової комісії та копія надається учаснику.

11.    Індивідуальний код безпеки гонки, який генерується годинником на роздруківці, повинен бути перенесений на контрольно-заявочну відомість.

 

 

 

11.2.2.  Констатування.

1.        Антена електронної системи має бути встановлена біля входу у голубник, де птахи, як правило заходять до нього. Якщо антена розміщується на зовнішній стороні входу, антена має дотикатися до зовнішньої сторони стіни голубника. Антени можуть розміщуватись на входах типу «Супутник», якщо це є нормальний вхід голубів до горища.

2.        Учасник не має права розміщати антену або електронний годинник на горищі іншого конкурента

3.        Забороняється використовувати годинник у режимі «Тренування» під час гонки.

 

11.2.3.  Зчитування.

1.        Зчитування електронних годинників повинно відбуватися у той самий час, коли здійснюється контрольне відбиття механічних годинників.

2.        Перед друком роздруківки прильоту голубів член годинникової комісії повинен переконатися у правильності відображення часу супутниковим годинником.

3.        Роздруківка докладається до контрольно-заявочної відомості, а підписана членом годинникової комісії копія видається учаснику.

4.        Член годинникової комісії зобов’язаний перевірити відповідність коду безпеки та  особисто перенести час прильоту голубів із роздруківки на контрольно-заявочну відомість.

5.        Час на який годинник спішить/пізнить заноситься до контрольно-заявочної відомості. При обчисленні результатів, для годинників, які спішать, буде зарахований час констатування голуба без віднімання різниці ходу годинника; які відстають, буде доданий час, на який він відставав. Годинники, хід яких відрізняється від фактичного більше ніж 5 (п’ять) хвилин на добу, будуть каратися (див. пункт  11.2.4.1).

 

11.2.4.   Несправності.

 

1.        Електронні годинники, час яких відрізняється від фактичного більше ніж 5 (п’ять) хвилин на добу, повинні бути дискваліфіковані.

2.        Якщо під час гонки вийшов частково або повністю вийшов з ладу дисплей, годинник може бути прийнятий, якщо це взагалі можливо. У разі можливості друку роздруківки прильоту голубів, результати такого учасника повинні бути зараховані. Відхилення від нормального друку роздруківки з такого годинника є підставою для дискваліфікації.

3.        Якщо частково з ладу вийшов дисплей годинника, але відображення, яке залишилося дозволяє провести кошування, такий годинник повинен бути прийнятий та введений у гонку. При цьому член годинникової комісії повинен додатково провести звірку роздруківки кошування з зареєстрованими голубами на гонку.

4.        Якщо ідентифікаційний код електронного кільця відрізняється від коду, зафіксованого у загальному списку голубів перед першою гонкою сезону, та учасник не попередив до початку гонки про заміну електронного кільця, такий голуб повинен бути дискваліфікований.

5.        Електронні годинники, які передбачають перевірку безпеки електронного кільця (зокрема BRICON), можуть видавати наступні повідомлення невідповідності:

·      «TR» - голуби, яким відповідає таке повідомлення не можуть бути зараховані до конкурсу.

·      «NO» - якщо ідентифікаційні номера електронних кілець та код безпеки на роздруківках кошування та прильоту співпадають – голуби повинні бути зараховані. Таке повідомлення може бути наслідком замокання антени або виходу з ладу електронного кільця. У будь-якому випадку учасник повинен вжити усіх заходів для усунення причини збою годинника. Якщо після заміни електронного кільця завідомо справним, годинник на наступну гонку продовжить видавати дану помилку, антена повинна бути замінена. Якщо дана помилка буде видана годинником три гонки підряд протягом одного сезону змагань, остання (третя) гонка повинна бути дискваліфікована, а такий годинник більше не прийматися до моменту діагностики його виробником або сервісним центром.

 

12.  Гонка.

1.        Голова регіональної суддівської колегії або відповідальний за проведення гонки зобов’язаний стежити за перебігом гонки та здійснювати контроль учасників. До перевірок допускаються: члени Національної та регіональної суддівської колегії; спостерігачі від організатора та конкуруючих Клубів.

2.    Учасник змагань зобов’язаний допустити до свого голубника перевіряючих та пред’явити на їх вимогу годинник або голубів. Невиконання учасником вимог перевіряючих, спрямованих на контроль дотримання учасником Правил, тягне за собою дискваліфікацію гонки.

3.    Учасник не має права випускати з голубника голубів, які повернулися з гонки до моменту офіційного закриття гонки. Відсутність голуба у голубнику на момент перевірки тягне за собою дискваліфікацію учасника.

4.    Щоб переконатися, що голуб дійсно прибув з гонки, перевіряючі повинні здійснити наступні дії:

·         Застелити будь-яку клітку або короб чистим папером або газетою (тільки чорно-білою).

·         Помістити до цієї клітки чи короба голуба, який перевіряється.

·         Зачекати доки голуб не залишить послід на папері.

·         По формі та кольору посліду зробити висновок: густий, сформований та темний послід – голуб не був на гонці; рідкий, несформований із зеленуватим відтінком – голуб був на гонці.

     Усі дії повинні бути завершенні протягом двох годин від моменту констатування даного голуба, в іншому випадку результати перевірки до уваги не можуть братися.

 

13.  ЗАКРИТТЯ ГонкИ.

1.        Рішення про закриття гонки приймає голова регіональної суддівської колегії на підставі зібраної інформації про кількість констатованих голубів. На момент закриття гонки, повинно бути підтверджено не менше як 30 % голубів від зареєстрованих на гонку.

2.        Гонка не може тривати більше як 2 (дві) доби з моменту випуску для відстані до 700 км. та 5 (п’ять) діб для відстані понад 700 км., незалежно від кількості відбитих голубів. У разі тривалості гонки понад дві доби годинникова комісія повинна забезпечити учасникам з механічними годинниками можливість навести годинники та повторно їх запустити. При цьому зупинка і пуск годинника повинні здійснюватись у відповідності із вимогами даних Правил.

3.        Члени регіональної суддівської колегії зобов’язані повідомити усіх учасників гонки про час та місце контрольного відбиття годинників.

4.        Учасники, які не здійснили констатування голубів, у будь-якому випадку зобов’язані особисто або через довірених людей надати годинники для огляду. У разі не надання годинників, такий учасник дискваліфікується до кінця сезону змагань.

5.        Належно оформленні контрольно-заявочні відомості та роздруківки годинників поміщаються до конверту, який опечатується та скріплюється підписами не менше трьох осіб. Запечатаний конверт передається голові регіональної суддівської колегії, який здійснює перевірку даних відомостей.

 

14. ОБЧИСЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.

1.    Місце голуба в гонці визначається за показаною середньою швидкістю (одиниця вимірювання метри на хвилину (м/хв.)), від більшої до меншої, за формулою:

     Середня швидкість (м/хв.) = відстань (метри) * 60 / час польоту (секунд).

Середня швидкість заокруглюється до сотих метра на хвилину (два знаки після коми).

2.    Відстаньвизначається між координатами GPSточки випуску та координатами GPSучасника змагань по дузі великого кола та округлюється до одного метра.

3.    Час польоту визначається як загальний витрачений час на політ голубом від моменту випуску до моменту констатування, переведений у секунди. При цьому час констатування визначається як час відбиття у годиннику з додаванням часу, на який годинник пізнить. Якщо годинник спішить,  час не віднімається. У будь-якому випадку повинні враховуватись пункти 11.1.4.1 та 11.2.4.1.

4.    Нічний час.Якщо тривалість гонки продовжується на другу і подальшу доби, від часу польоту голуба віднімається нічний час за кожну ніч, яку голуб провів під час гонки до моменту констатування. Нічний час встановлюється тривалістю 6 год. з 2300 год. до 0500 год.  

        Якщо голуб констатований у нічний час до 2400 год., йому встановлюється час 2300 год. завершеної доби. Якщо голуб констатований у нічний час після 2400 год., йому встановлюється час 500 год. поточної доби.

       Члени годинникової комісії зобов’язані враховувати вимоги даного пункту при заповненні контрольно-заявочної відомості та проставляти відповідно час 2400 або 500, та вказувати номер доби.

5.    Призи (зарахування конкурсу) встановлюються першим 20 % голубам від загальної кількості зареєстрованих на гонку. При встановленні кількості призових голубів заокруглення здійснюється до найближчого цілого.

6.    Якщо голуби двох учасників показують однакову середню швидкість, вище місце присуджується голубу, який подолав більшу дистанцію.

7.    Якщо голуби одного учасника показують однакову середню швидкість, вище місце присуджується голубу з меншим порядковим номером родової обручки.

8.    Якщо середня швидкість першого голуба становить менше 600 м/хв., місця у гонці повинні визначатися за фактичним часом констатування голубів у гонці без врахування швидкості та відстані від точки випуску до учасника. Якщо зафіксований час співпадає для двох і більше голубів, розстановка місць здійснюється від більшої подоланої дистанції до меншої.

9.    Первинним документом для здійснення обчислення результатів є належно заповнена контрольно-заявочна відомість.

10.    Обчислення результатів повинно здійснюватись за допомогою спеціалізованих програм, які враховують вимоги даних Правил.

11.    Обчислення результатів може здійснюватись регіональною суддівською колегією особисто, призначеною особою у клубі, найманою фізичною особою або спеціалізованою організацією. Питання порядку обчислення результатів визначається Клубами самостійно з врахуванням вимог даних Правил.

12.    Результати обчислення результатів гонки повинні надаватися учасникам змагань не пізніше 7 днів з моменту офіційного закриття гонки. Максимальний термін на внесення виправлень через помилки, допущенних при обчисленні результатів, встановлюється тривалістю 7 днів з моменту надання результатів гонки учасникам. Усі виправлення у результатах після надання учасникам повинні здійснюватись тільки з дозволу голови регіональної суддівської колегії, який вивчає кожну помилку окремо та визначає правомірність таких виправлень.

13.    Усі результати гонок Національних змагань надсилаються Всеукраїнській організації, до якої належить Клуб.

14.    Всеукраїнська організація зобов’язана надіслати протягом 14 днів (з дати проведення гонки) результати гонок, організованих її членами, конкуруючим Всеукраїнським організаціям голубиного спорту, якщо така організація являється членом міжнародної організації. Результати надсилаються на електронну адресу надану такими організаціями до початку сезону змагань. Результати гонок, які були змінені або надіслані після спливу 14 днів від дати гонки, не можуть бути зараховані до Національних змагань.

15.    Зміна результатів гонки після спливу 14 днів допускається у разі виявлення після цього терміну фактів шахрайства з боку окремих учасників, що вплинуло на результати гонки. У будь-якому випадку рішення про внесення таких змін повинно прийматись Національною суддівською колегією.

 

15. ВИВЕДЕННЯ КАТЕГОРІЙУ КЛАСІ «СПОРТ».

1.    У класі «Спорт» визначаються категорії «А» «В» «С» «D» «Е»  «F»  «G» «H» «I» .

2.    Умови зарахування до категорій класу «Спорт» визначаються міжнародною федерацією голубиного спорту та наведені у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Категорія

Дистанція, км

Кількість призових гонок

Кількість голубів на випуску

Кількість  голубо водів - учасників в гонці

Сума призових кілометрів

Кількість призових голубів у гонці

(мінімум)

1

2

3

4

5

6

7

Впродовж двох років

А

100-400

10

250

20

1 500

1/5

В

300-600

8

250

20

2 800

1/5

С

> 500

6

150

20

3 300

1/5

D

100-400

3-5

Разом 11

250

20

3500

1/5

300-600

2-6

250

20

1/5

> 500

1-3

150

20

1/5

E

> 700 

4

250

20

2800

1/5

За один рік (поточний)

F

(молоді)

> 100

3

250

20

300

1/5

G

(річні)

> 100

5

250

20

500

1/5

H

(дорослі)

> 300

6

250

20

1800

1/5

          I             (дорослі)           > 500 3 250 20 1800 1/5

*Для відстані до голубника застосовується правило 5%. Правило 5% не може бути застосоване для мінімальної кількості кілометрів та в дистанції категорії Е.

3.    Місце у категорії визначається за сумою (кількість гонок для підрахунку суми береться з колонки 3 Таблиці 1.) кращих коефіцієнтів, від меншого до більшого.

4.    Формули для підрахунку коефіцієнта у гонці:

Коеф. (Категорія А, В, С, D, F, G, H, I) =

 

Місце голуба у гонці х 1 000

Кількість зареєстрованих голубів на гонку

(максимум 5000)

 

Коеф. (Категорія E) =

 

Місце голуба у гонці х 1 000

Кількість зареєстрованих голубів на гонку (без обмеження)

 

Примітка:Голуб з найменшим коефіцієнтом займає перше місце

 

5.    При виведенні категорій А, В, С, D, Е може виникнути ситуація, коли голуб, який здійснив призові гонки за два роки, має найкращі коефіцієнти в одному році та виконує умови певної категорії. Таким голубам дозволяється виводити категорію за результатами одного року тільки при умові наявності призових гонок у іншому році.

6.    Гонки, в яких голуб здійснював політ, але які були проведенні з порушенням даних правил, не можуть бути зараховані при виведенні категорій.

 

16. КЛАС «СТАНДАРТ».

1.        Оцінка якостей голуба у класі «СТАНДАРТ» здійснюється за 5 критеріями, далі «Позиції»:

1.1.    Позиція 1: Загальний вигляд;

1.2.    Позиція 2: Конструкція скелета, грудна кістка, вилка;

1.3.    Позиція 3: Форма і сила спини та основи хвоста;

1.4.    Позиція 4: Баланс і м’язи;

1.5.    Позиція 5: Крила, хвіст і якість оперення.

2.         Позиція 1: Загальний вигляд (голова, очі, вираз), фізичний стан.

2.1.   Загальне вигляд оснований на естетиці голуба, його життєвій силі, бадьорому погляді і «присутності». Естетичний вигляд повинен поєднувати плавні лінії та атрибути відмінного здоров’я. Розмір голуба повинен бути середнім, всі частини тіла пропорційні, максимально наближені до загальної моделі голуба. Гладким надається менша перевага, але тим не менше це краще ніж розмір менше середнього.

2.2.   Голова, лінія, вираз (в тому числі оболонок ока) повинні бути пропорційні по відношенню до тіла. Верхня лінія має бути опуклою, задня частина гармонійно переходить у шию, не порушуючи лінії від кінчика дзьоба. Ніздрі добре розвинуті, рівні і симетричні, білі, не надто тонкі для самців. В стані спокою голуба дзьоб закритий. Шия округла і добре виділяється, не порушуючи безперервності з основою шиї. Оболонка ока добре сформована і не занадто велика, без болячок, колір сірий, білий або рожевий. Голова повинна відображати стать голуба.

Дефекти: Тьмяний вигляд, голий корпус, бліде оперення, велика голова, занадто високо або низько, приплюснута, занадто квадратна або плоска, дзьоб закритий неправильно і погано сформований, занадто довгий або короткий. Наявність «краватки» на зобі або чуб.

2.3.   Око: положення та вираз. Очі повинні бути добре побудовані і добре оточені «відкритими» повіками. Зіниця повинна бути ідеально круглою. Колір райдужної оболонки не має значення. Тим не менш, обидва ока повинні бути однакового кольору. У красих голубів райдужна оболонка також може бути різнокольорова. Очі повинні бути блискучі, погляд живий, цікавий та мобільний. Око повинне відображати сильну життєву силу.

Недоліки: мокрі очі, бліді, тьмяні, погано «закриті» спереду, не круглі зіниці.

2.4.   Фізичний стан. Голуб повинен бути в «стані польоту». Характерні ознаки: «теплий» дотик, маслянисте і м’яке оперення, чисте тіло і кінцівки, відсутність паразитів, наявність білої пудри, тіло добре вкрите оперенням, в тому числі на голові та шиї.

Недоліки: Ноги брудні, забруднене оперення, похмуре, без пудри. Тіло не покрите оперенням.

3.        Позиція 2:Конструкція скелета, грудна кістка, вилка.

3.1.   Конструкція скелета повинна бути сильною і стійкою до невеликого тиску. Грудна кістка вигнута і практично приєднуватись до вилки. Перехід до вилки непомітний. Вилка закрита і добре оперена. Неправильна форма грудної кістки є більш менш серйозним дефектом, залежно від ступеня каліцтва. Кістки вилки повинні бути міцними і закритими. Вони повинні протистояти невеликому тиску. У самок, проте вони можуть бути більш гнучкими і відкритими. Ноги повинні бути правильної будови.

3.2.   Дефекти: Дуже низький корпус; вилка легко піддається під невеликим тиском пальця, вилка відкрита, з несиметричними кістками; надто велика грудна кістка, занадто втоплена або випукла, кручена або зігнута; ноги та ступні деформовані, дуже довгі або зламані нігті.

4.        Позиція 3: Форма і сила спини та основи хвоста.

4.1.   Вони повинні давати уявлення про силу голуба і витримувати невеликий тиск. Пропорції не повинні бути занадто широкими або вузькими в цілому. Спина повинна мати невеликий прогин, безперервний до основи хвоста включно. Спина має бути твердою включно до основи хвоста. Вона повинна бути широкою між лопатками та звужуватись до хвоста, проте залишаючись досить широкою.

4.2.   Дефекти: Спина занадто округла, занадто запавша або вузька. Основа хвоста недостатньо покрита оперенням (закінчення спини), вузька, відсутній опір легкому натисканню.

5.        Позиція 4: Баланс і м’язи.

5.1.   Баланс і гармонія голуба залежить від поєднання кількох факторів. В руках голуб повинен відчуватись збалансованим, збитим, аеродинамічної форми. М’язи повинні бути добре розвинуті, гнучкі та еластичні. Вони мають бути добре побудовані, опухлі, рожеві і без зайвого жиру. Вага голуба має бути пропорційною його розміру.

5.2.   Дефекти: Незбалансована структура (грудина занадто велика). Грудні м’язи занадто тонкі або товсті, без пружності.

6.        Позиція 5:Крила, хвіст і якість оперення.

6.1.   Крила. Крила повинні мати добре розвинуту мускулатуру, створювати зусилля при відкривання рукою. Вони повинні бути пропорційні тілу. Криючі пера мають бути густі і перекриватися як черепиця. Нижня частина крила повинна бути також добре оперена. Плече має бути коротким і м’язистим. Заднє крило повністю закрите вторинними перами, переважно прямими і не надто довгими порівняно із первинними. Перші 6 пер повинні бути довгими, гнучкими і утворювати повітронепроникну поверхню. Останні 4 зовнішні пера розведені для покращення захоплення повітря. Не надто великі, заокруглені зверху, злегка вигнуті дугою. Обидва крила мають мати не менше 10 пер кожне, з однаковою кількістю в кожному крилі.

Дефекти: Довгі плечі, не м’язисті, тонкі передпліччя; заднє крило занадто довге, занадто короткі крила щодо тіла, ригідність; Пера занадто вузькі, щоб забезпечити герметичність площі, утвореної першими 6 перами.

6.2.   Хвіст. Хвіст має сформувати із спиною гладке і безперервне ціле. Покриваюче пір’я основи хвоста якомога менше має відрізнятися від пір’я хвоста. У закритому положенні хвіст вузький. Повинен мати повністю оновлені 12 пер.

6.3.   Якість оперення. Якість оперення оцінюється шляхом вивчення пір’я (першого, другого порядку), криючого пір’я та пуху. Оперення повинне бути м’яким і «жирним» на дотик. Махові пера мають мати гнучкі стебла без пошкоджень. Перо повинно мати чудову якість, не зношені і не мати пошкоджень, викликаних паразитами.

Дефекти: сухе пір’я, не шовковисте; основа стебел пера занадто велика, сильно виражена; хвилясті пера; пера пошкодженні внаслідок нещасного випадку або під дією паразитів; наявність 11 пер, але тільки тоді, коли поверхня крила є нерівна; пір’я на пальцях ніг.

7.        Список виставлення балів по позиціях (Таблиця 2)

 

Таблиця 2

1

Загальний вигляд (голова, очі, вираз)

8,00

8,25

8,50

8,75

9,00

2

Конструкція скелета, грудна кістка, вилка

8,00

8,25

8,50

8,75

9,00

3

Форма і сила спини та основи хвоста

від17,00 до19,00 з кроком чверть

4

Баланс, гармонія в цілому, м’язи

від27,00 до29,00 з кроком чверть

5

Крила, хвіст і якість оперення

від27,00 до29,00 з кроком чверть

 

РАЗОМ: з

90,00

   

до

95,00

 

8.        Оцінювання здійснюється в один день мінімум 5 суддями, шляхом заповнення таблиці оцінювання (за основу береться Таблиця 2). При цьому голуби у клітках повинні виставлятися без льотних карт, зазначення Клубу та господаря голуба. Оцінювання здійснюється таємно.

9.        У разі набрання голубами рівної кількості балів, повинні виконуватися наступні кроки та в порядку, як зазначено нижче:

9.1.   Позиції 3,4,5 додаються, більше загальне значення – визнається першим;

9.2.   Голуб, який має більше балів в позиції 5 – визнається першим;

9.3.   Голуб, який має більше балів в позиції 4 – визнається першим;

9.4.   Голуб, який має більше балів в позиції 3 – визнається першим;

9.5.   Головний суддя вирішує відповідно до його особистої оцінки.

10.    Умови участі:

Таблиця 3

Мінімальна кількість голубів в гонці

Мінімальна кількість голубоводів - учасників

Мінімальна дистанція гонки

Призових голубів у гонці

Мінімальна дистанція, яку голуб налітав за два роки

Самці

Самки

км.

З них призових

км.

З них призових

150

20

100 км

20 %

3000

> 30 %

2500

> 30 %

      

17. НАЦІОНАЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ТА ВИСТАВКА.

1.        До національної колекції відбираються голуби голубоводів – членів Всеукраїнських організацій спортивного голубівництва, які в свою чергу є членами міжнародної організації спортивного голубівництва. 

2.        Національна колекція формується з трьох кращих голубів у кожній категорії класу «СПОРТ», всього 24 голуба, та десяти голубів у класі «СТАНДАРТ». У класі «СПОРТ» відбір здійснюється за значенням коефіцієнту від меншого до більшого. Якщо голубовод відмовляється виставляти свого голуба до Національної колекції, місце такого голуба займає наступний за результатом голуб.

3.        Представляти Україну на міжнародних олімпіадах та виставках можуть тільки ті голуби, які були відібрані до Національної колекції та були виставлені на Національній виставці.

4.        Національна виставка повинна проводитися не пізніше ніж за два місяці до міжнародної.

5.        Голуби виставлені до Національної колекції одразу після Національної виставки вакцинуються та поміщаються у карантин до моменту проведення Міжнародної виставки чи олімпіади. Місце карантину визначається Національною суддівською колегією.

6.        Кожен Клуб представляє на Національній виставці своїх кращих голубів у кількості вказаній у пункті 2 даного розділу. Якщо голуб з колекції Клубу попадає до Національної колекції, його місце повинен зайняти наступний за результатом голуб.

 

18. НАЦІОНАЛЬНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ.

1.    Національна суддівська колегія є вищим органом суддівства у спортивному голубівництві України.

2.    Національна суддівська колегія складається з уповноважених суддів від організацій спортивного голубівництва, які мають статус Всеукраїнських та є членом міжнародної організації спортивного голубівництва.

3.    Національна суддівська колегія складається з 9 чоловік, при цьому представництво суддів від організацій спортивного голубівництва, які мають статус Всеукраїнських, у колегії визначається пропорційно до кількості членів таких організацій.

4.    Повноваження Національної суддівської колегії становить 5 років, при цьому судді не можуть бути її членом два терміни підряд.

5.    Голова Національної суддівської колегії вибирається на першому засіданні колегії.

6.    Членство судді у Національній суддівській колегії може бути припинено достроково:

6.1.   За власним бажанням;

6.2.   Рішенням Всеукраїнської організації, але тільки того судді, який її представляє;

6.3.   2/3 голосами Національної суддівської колегії, але тільки у випадку ухилення від роботи колегії та діяльності, що дискримінує колегію.

7.    Вивільнене місце заміщається суддею від Всеукраїнськоїорганізації, до якої належав вибувший член колегії.

8.    Рішення Національної суддівської колегії є правомірними, якщо за таке рішення «ствердно» проголосували 5 суддів. Допускається голосування шляхом телефонного опитування. Голосування є поіменним, та результати голосування кожного судді заносяться до протоколу.

9.    До виключної компетенції Національної суддівської колегії належать:

9.1.   Повноваження, передбачені даними Правилами;

9.2.   Контроль за перебігом змагань та здійсненням підрахунків;

9.3.   Відбір голубів до Національної колекції;

9.4.   Підготовка суддів;

9.5.   Розгляд апеляцій від голубоводів на рішення Регіональних суддівських колегій;

9.6.   Постійне вдосконалення змагального процесу.

 

19. РЕГІОНАЛЬНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ.

1.    Регіональна суддівська колегія є органом суддівства спортивного голубівництва у Клубах.

2.    Термін повноваження, склад та робота Регіональних суддівських колегій регулюється Клубами.

3.    До виключної компетенції Регіональної суддівської колегії належать:

3.1.   Повноваження, передбачені даними Правилами;

3.2.   Контроль за перебігом змагань та здійсненням підрахунків у Клубі;

3.3.   Розгляд фактів порушень під час проведення змагань;

3.4.   Організація гонки у відповідності до даних Правил.

 

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ.

1.    Зміни до даних Правил готує Національна суддівська колегія та затверджує загальний з’їзд Всеукраїнських організацій, які є членами міжнародної організації спортивного голубівництва на момент затвердження Правил.

2.    Зміни внесені до даних Правил під час сезону змагань вступають в силу з початку наступного сезону змагань.

3.    Зміни, внесенні до даних Правил, не мають зворотної дії.

4.    При внесенні змін Правила викладаються у новій редакції, а усі зміни повинні прикладатися на окремому аркуші, який з моменту внесення змін стає невід’ємною частиною Правил.

5.    Національна суддівська колегія може вносити доповнення та уточнення до даних Правил, спрямовані на правильне трактування Правил та вдосконалення змагального процесу. Такі доповнення та уточнення вступають у дію з моменту їх опублікування в офіційних джерелах інформації та мають буті враховані при внесені змін до Правил.